Międzynarodowa obsada

 
Zakres tematyczny Międzynarodowych Targów Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych SyMas jest bardzo szeroki. Zaprezentowane zostaną m.in. technologie przetwarzania, przeładunku, transportu, magazynowania, sortowania, filtrowania, separacji, mielenia oraz pakowania materiałów sypkich i masowych. O międzynarodowej randze Targów najlepiej świadczy fakt, że wśród ponad 170 Wystawców minionej 8. edycji aż 20% stanowiły firmy z zagranicy. Uczestnicy wydarzenia zgodnie podkreślali, że dodatkową, niezwykle istotną zaletą wystawy jest ekspercki profil Zwiedzających, którzy udział w niej traktują jako bardzo cenne źródło wiedzy oraz szansę na zakup urządzeń i maszyn w atrakcyjnych cenach.
 

Strefy tematyczne


W ramach Targów zorganizowana zostanie specjalna strefa ATEX, gdzie zaprezentowane zostaną m.in. najnowsze zabezpieczenia przeciwwybuchowe, zabezpieczenia procesowe, systemy odpylania i filtrowentylacji powietrza oraz inne urządzenia przeznaczone do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem. Nowością będzie Strefa dla Przemysłu Cementowo-Wapienniczego, która ma zwrócić uwagę specjalistów i przedsiębiorców na tę gałąź przemysłu. Wystawcami Strefy będą producenci i dostawcy maszyn i urządzeń używanych do wydobycia, transportu i przeładunku surowców skalnych, kruszenia i homogenizacji, przemiału i wypału surowca, magazynowania (silosy) oraz redukcji zużycia energii i emisji CO2. Oferta skierowana jest do odbiorców surowca z cementowni, betoniarni, kopalni kruszyw czy producentów materiałów budowlanych.
 

Ekspercko i merytorycznie

 
Nieodłącznym elementem każdej edycji targów są seminaria workShops, zlokalizowane w samym sercu hali. Udział w nich jest doskonałą okazją do wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy specjalistami w branży. W tym roku swoją wiedzą podzielą się m.in. Aleksander Kabziński – Prezes Polskiego Związku Producentów Kruszyw, dr inż. Ryszard Majchrzak – Kooperacja Polko, Wojciech Bobecki – członek Ośrodka Badań Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o i dr inż. Tadeáš Podstawka – IHAS Sp. z o.o.  Seminaria są bezpłatne dla wszystkich odwiedzających. Jak co roku, również i tym razem, Targom będzie towarzyszyć konferencja „Jesienna Szkoła Utrzymania Ruchu”. Podzielono ją na 4 bloki tematyczne: Efektywność Utrzymania Ruchu, Redukcja Kosztów Utrzymania Ruchu, Predykcja w Utrzymaniu Ruchu, Przemysł 4.0. Uzupełnieniem szerokiego wachlarza imprez towarzyszących jest konferencja organizowana przez patrona Targów, magazyn „Powder & Bulk”. Zainteresowani będą mogli poznać „Nowoczesne technologie w branży materiałów sypkich”.
 
Organizatorzy zachęcają Zwiedzających do rejestracji on-line, uprawniającej do otrzymania bezpłatnego biletu wstępu na Targi. Szczegółowe informacje oraz rejestracja znajdują się na stronie ​Targów SyMas.