Przez dwa dni swoją ofertę zaprezentowało 210 wystawców. Warto podkreślić, że aż 72% stanowiły firmy  z zagranicy, m.in.:  Austrii, Chin, Czech, Francji, Hiszpanii, Holandii, Japonii, Słowenii, Szwecji, Tajwanu, Turcji, USA, Wielkiej Brytanii czy Włoch.  - Konkurencja na rynku jest duża, dlatego firmy wiedzą, że należy nieustannie poszukiwać klientów. Targi FASTENER POLAND® odwiedziło 4000 branżowych gości. To 4000 potencjalnych kontrahentów – podsumowuje Beata Łoś, Komisarz Targów.