Wrzesień rozpoczniemy IXI Zjazdem Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej (3-6.09.2017). W wydarzeniu weźmie udział ok. 1500 specjalistów. Program naukowy będzie obejmował 15 sesji tematycznych, 4 wykłady plenarne, warsztaty firmowe i sesje plakatowe. ​Tematyką obrad będą postępy medycyny laboratoryjnej ważne z punktu widzenia nauki i codziennej praktyki, w tym dynamicznie rozwijające się obszary diagnostyki laboratoryjnej, takie jak metabolomika, lipidomika czy farmakogenomika, leżące u podstaw medycyny personalizowanej. Tradycyjnie, XIX Zjazdowi PTDL będzie towarzyszyć POLMEDLAB 2017 – wystawa prezentująca aktualną ofertę firm działających na rynku IVD w Polsce.

Więcej infomracji na stronie Zjazdu PTDL.

W połowie września zapraszamy na 6th Central European Congress of Life Scien­ces EUROBIOTECH (11-14.09.2017). Zakres tematyczny Kongresu będzie bardzo szeroki: od nowatorskich zagadnień, takich jak symbioza sztuki i biotechnologii, czy podwójne zastosowanie biotechnologii, po najbardziej zasadnicze i podstawowe problemy jak: biomateriały, analityka medyczna, żywność oraz pasze. Na program naukowy złożą się wykłady i sesje plenarne prowadzone przez najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie biotechnologii z całego świata. 

​Szczegóły na stronie EUROBIOTECHu.