Firmy wytwarzające produkty, które zdecydują się na udział w targach, zapłacą znacznie niższy podatek dochodowy, bowiem odliczyć mogą m.in.: wydatki poniesione na organizację miejsca wystawowego (koszty powierzchni, zabudowy, aranżacji stoiska), zakup biletów lotniczych dla pracowników, zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników uczestniczących w targach.
 
Warunkiem skorzystania z ulgi jest, aby w ciągu 2 lat następujących po roku poniesienia wydatku nastąpił: wzrost przychodu ze sprzedaży produktów, sprzedaż nowych produktów lub wzrost przychodu ze sprzedaży produktów nieoferowanych wcześniej na danym rynku zbytu (zarówno krajowym jak i zagranicznym). Wystarczy spełnić jeden z wymienionych warunków.
 
Jakie kroki należy podjąć, aby skorzystać z ulgi?
Mechanizm działania ulgi polega na podwójnym odliczeniu kosztów związanych z udziałem w targach – raz jako koszty uzyskania przychodu, drugi w ramach ulgi. Warto w tym miejscu podkreślić, że odliczeniu może podlegać do 1 mln zł w danym roku podatkowym.

Przykładowo firma, która płaci 19 proc. podatku dochodowego i poniosła wydatek na udział w targach w wysokości 1000 zł, będzie mogła zapłacić podatek niższy o 380 zł.
 
Ulga podatkowa na ekspansję i rozwój firm jest realną korzyścią dla producentów, którzy planują udział w targach. Zachęcamy zatem do szczegółowego przejrzenia kalendarza targów, który w 2022 roku obfituje w wiele nowości https://targi.krakow.pl/pl/kalendarz.html
 
Podstawa prawna:
Ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2105; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2469). Uregulowania wprowadzone w:
  • art. 26gb ustawy o podatku od os fizycznych
  • art. 18eb ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych