Główną inspiracją ideowo–projektową dla terenu EXPO Kraków jest styl industrialny. Autorka projektu zdecydowała się wzmocnić tożsamość miejsca silnie związaną z przemysłem, poprzez zestawienie rozmaitych kolorów, materiałów oraz zieleni, łącząc i przeplatając wyraziste formy architektury stylu industrialnego z miękkimi kształtami zieleni i małej architektury. Inspiracją stały się więc efektowne i wzorcowe przykłady realizacji z całego świata, szczególnie zaś projekt Domino Park stworzony przez Jamesa Cornera w Nowym Jorku. Przestrzeń podzielono na kilka najważniejszych części, jedną z ciekawszych jest ogród roślin synantropijnych.

​Budowa EXPO Kraków  w 2014 roku zainicjowała rewitalizację Dzielnicy Czyżyny, niegdyś silnie uprzemysłowionej, a obecnie przyrodniczo zdegradowanej części miasta. Z całą pewnością należy kontynuować przywracanie okolicznym obszarom wartości przyrodniczej i kulturowej.

Serdecznie dziękujemy Pani dr hab. inż. arch. prof. PK Agacie Zachariasz, Kierownikowi Zakładu Kompozycji i Planowania Krajobrazu, Panu dr inż. arch. Bartłomiejowi Homińskiemu z Zakładu Kształtowania Przestrzeni Komunikacyjnych, który był jednym z projektantów EXPO Kraków oraz autorce pracy Pani Elżbiecie Pajor.