Cel wydarzenia
 
Celem projektu jest promowanie działań społecznych, środowiskowych i charytatywnych, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na standardy ESG i cele równoważonego rozwoju. Wydarzenie dedykowane jest przedstawicielom różnych branż i środowisk.
 
Chcemy promować budowanie relacji między NGO, biznesem i jednostkami administracji publicznej, ponieważ naszym wspólnym celem jest dbanie o rozwój społeczny i gospodarczy w odpowiedzialny sposób.
 
Konferencja ESG
 
Konferencja to branżowe wydarzenie realizowane dla przedstawicieli środowiska biznesowego oraz osób zainteresowanych tematyką zrównoważonego rozwoju i raportowania niefinansowego. Konieczność ujawniania danych niefinansowych, coraz większa świadomość kolejnych pokoleń konsumentów, rosnące oczekiwania interesariuszy oraz postępujące prace nad zmianami w przepisach sprawiają, że przedsiębiorstwa chcą wdrożyć ESG w swojej organizacji. Konferencja podzielona na 4 panele tematyczne będzie poruszać zagadnienia związane z nowymi regulacjami oraz dobrymi praktykami w zakresie wdrażania standardów ESG i raportowania niefinansowego. Konferencję poprowadzi Jasiek Mela.
 
Targi branżowe
 
Sercem całego wydarzenia będą Targi branżowe. W trakcie wystąpień, szkoleń i debat w lobby toczyć się będą rozmowy i dyskusje. Tego dnia, osoby odwiedzające Expo dowiedzą się jakie zmiany i innowacyjne rozwiązania w obszarach CSR i ESG proponują organizacje pozarządowe oraz firmy. Ponadto udostępniona będzie strefa do networkingu, gdzie przedstawiciele NGO i biznesu będą mogli inspirować się i wymieniać doświadczeniami.
 
Kongres Pro NGO 2022
 
Wydarzenie organizowane corocznie przez Fundację Pro NGO dla organizacji pozarządowych. Tegoroczna edycja jest wyjątkowa, gdyż po raz pierwszy odbędzie się stacjonarnie, a dzięki zapewnieniu streamingu w wydarzeniu będą mogły wziąć udział NGO’sy z najdalszych zakątków Polski. To jednak nie jedyna nowość, wydarzenie podzielone będzie na 2 odrębne sceny. Pierwsza to przestrzeń konferencyjna, uczestnicy będą mogli wysłuchać prelekcji przygotowanych przez ekspertów, druga to sala szkoleniowa, gdzie w małych grupach prowadzone będą praktyczne szkolenia dla zainteresowanych. Spotkania poprowadzą eksperci i praktycy ze środowiska biznesowego.
 
Projekt charytatywny!
 
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że wydarzenie ma charakter edukacyjny oraz pomocowy. Środki zebrane z organizacji eventu zostaną przekazane na realizację celów i misji Fundacji Pro NGO, czyli wsparcie w rozwoju organizacji pozarządowych z całej Polski.
 
Szczegółowe informacje na stronie: www.CSRiESG.pl

Obserwuj wydarzenie na LinkedIn oraz Facebooku