​Bon w założeniu zrealizować będzie można u zleceniobiorców z sektora spotkań i wydarzeń posiadających odpowiednią rezydencję podatkową w Polsce. Skorzystać z takiej pomocy mogliby beneficjenci biorący udział w wydarzeniach branżowych – wystawca targowy, uczestnik kongresy i konferencji czy prelegent.

Co istotne dofinansowanie funkcjonować miałoby wyłącznie w ramach wydarzeń B2B. Szczegóły projektu (u kogo i dla kogo projekt jest kierowany, formuła, warunki i koszty) znaleźć można tutaj.