Przypomnijmy sobie jak powstawało EXPO Kraków i jak wyglądała ceremonia otwarcia.