"Czerwona" biotechnologia zajmuje się farmacją, biomateriałami, nowymi lekami. "Zielona" natomiast to kompleks zagadnień związanych z rolnictwem i produkcją żywności. Sesje naukowe w ramach Kongresu to wyjątkowa okazja do spotkania i wymiany wiedzy między wybitnymi pracownikami naukowymi, zajmującymi się badaniami dotyczącymi wybranych obszarów biotechnologii, a także przedstawicielami firm biotechnologicznych, zainteresowanych tą tematyką. Najnowsze osiągnięcia nauki z tego zakresu mogą przyczynić się do wytworzenia innowacyjnych produktów, służących zmniejszeniu zanieczyszczenia środowiska i efektu cieplarnianego.

Rozwój naszego kraju musi być ukierunkowany na zbudowanie efektywnie działającej gospodarki korzystającej z zasobów naturalnych w  sposób zrównoważony. Celem jest gospodarka bardziej innowacyjna i nisko emisyjna, gwarantująca Polakom bezpieczeństwo żywnościowe i zrównoważone wykorzystanie biologicznych zasobów odnawialnych do celów przemysłowych, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony różnorodności biologicznej i środowiska.
Jednocześnie zaznaczyć należy, że ma miejsce dynamiczny rozwój nowych metod leczenia, także w zakresie diagnostyki i innowacyjnych leków, takich jak komórki macierzyste czy też leki hormonalne, jak również wytwarzanie zupełnie nowych materiałów, jak np. biopolimery.

European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH odbędzie się w dniach 23-25 września 2019 w EXPO Kraków. Uczestnicy będą mieli okazje wziąć udział w nowej formule Strefy Transferu Technologii, która towarzyszyć będzie Kongresowi.